Seadusandlus

Väikelaeva varustuse nõuded vastavalt väikelaeva kategooriale:

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1130/5201/1003/MKM_32lisa.pdf

 

Meresõiduohutuse seadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/MSOS

 

Nõuded väikelaeva varustusele, väikelaeva tehnilise ülevaatuse kord ja kontrollakti vormid väikelaeva registreerimiseks ning väikelaeva või jeti pisteliseks kontrollimiseks:
https://www.riigiteataja.ee/akt/113052011003

 

Veesõiduki registreerimine ja registriandmete muutmine:
http://www.ark.ee/atp/index.php?id=33401

 

Üldist väikelaevanduse alal:
http://www.vta.ee/atp/